Registrér dig som ny bruger
Du skal oprette en konto for at kunne deltage i auktionerne på Egmont auktioner.

E-mail:
Navn:
Adresse:
Postnr:
By:
Mobiltelefon:
Jeg accepterer betingelser for brug

Betingelser for brug

Generelle betingelser og vilkår for auktion.egmont.dk

1. Ved at deltage på auktion.egmont.dk bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret disse vilkår.

2. Bud afgivet på auktion.egmont.dk anses som bindende tilbud. Som budgiver forpligtes du således til at betale den samlede købspris. Det er ikke muligt at trække dit bud tilbage. Det næstbedste bud (med videre) kan desuden anses som vindende efter auktionsreglerne - se punkt 32.

3. Budgivningen er kun åben for personer, der er bosat i Danmark. Evt. omkostninger i forbindelse med levering, tilpasning, gælder kun lokalt (i Danmark). Oplysninger om levering vil fremgå af den enkelte auktion. Normalt er den vejledende pris inkl. levering.

4. auktion.egmont.dk står til disposition som et mødested for virksomheder, så de kan annoncere og markedsføre varer, som du kan byde på. auktion.egmont.dk bærer derfor ikke ansvaret for evt. mangler eller uregelmæssigheder på vare eller ydelser. Ligesom reklamationer på en vare eller ydelse er et anliggende mellem køber og virksomhed. Auktion.egmont.dk tager forbehold for at en vare ikke kan leveres p.g.a. manglende leverancer hos leverandøren. Evt. opkrævet betaling vil blive tilbagebetalt.

5. Auktion.egmont.dk er åben for dig, der er 18 år eller mere. Ansatte hos deltagende virksomheder må gerne byde, men ikke på varer fra deres respektive virksomheder.

6. Det er forbudt at anvende en metode, en teknik, et apparat eller et softwareprogram til at påvirke auktion.egmont.dk og auktionswebsitets funktion. auktion.egmont.dk har ret til frit og uden forvarsel at beslutte at udelukke brugere fra websitet auktion.egmont.dk.

7. Alt indhold på auktion.egmont.dk tilhører auktion.egmont.dk. auktion.egmont.dk overlader en begrænset licens til hver bruger af auktion.egmont.dk til personligt brug. Al anden anvendelse, inkl. kopiering, modificering, distribution, overførsel eller forevisning af indholdet fra dette website er strengt forbudt.

8. For auktion.egmont.dk gælder dansk lovgivning. Du accepterer at overholde de gældende love, forordninger og forskrifter vedrørende deltagelse i auktionen på auktion.egmont.dk.

9. Af forbrugeraftaleloven § 17 fremgår det bl.a., at der gælder 14 dages fortrydelsesret efter modtagelse af varen og for tjenesteydelser 14 dage fra aftalens indgåelse. Fortrydelsesretten gælder for auktion.egmont.dk. Køber skal meddele auktion.egmont.dk, hvis købet fortrydes ved skriftlig meddelelse. Herefter skal køber sende varen retur til den adresse, som oplyses af auktion.egmont.dk. Returforsendelse er for budgivers egen regning. Herefter krediteres kortholder købesummen.

10. Køber har ikke fortrydelsesret på varer, der ifølge Forbrugeraftaleloven § 17, stk. 2 ikke er inkluderet i fortrydelsesretten, dette inkluderer blandt andet iflg. Forbrugeraftaleloven §9 stk. 2: Aftaler om indkvartering, transport, forplejning, herunder servering og catering, rekreative fritidsaktiviteter, herunder underholdnings-, idræts- og lign. kulturbegivenheder, hvis det fremgår af aftalen på hvilken dag, eller i hvilken periode aftalen udføres. Der skal altså gøres opmærksom på, at køb af fx billetter ikke er omfattet af fortrydelsesretten.Fødevarer-/levnedsmidler er ligeledes ikke omfattet af fortrydelsesretten.

11. Reklamationer vedrørende produktfejl eller lignende på det købte produkt/ydelse bedes du rette direkte henvendelse til leverandøren af produktet/ydelsen. Hvis man mod forventning ikke får det lovede produkt udleveret eller har spørgsmål vedrørende auktionen, bedes man rette henvendelse til auktion.egmont.dk på e-mail auktion@egmont.dk.

12. Budgivning kan foregå via auktionswebsitet – konto skal oprettes.

13. Start- og sluttiden bestemmes af websitets ur. Bud accepteres kun inden for denne tidsperiode. auktion.egmont.dk forbeholder sig ret til uden forvarsel at forlænge, afslutte eller ændre markedspladsen i tilfælde af uforudsete tekniske problemer, som ændrer/forringer funktionen på auktion.egmont.dk.

14. Bud kan afgives online døgnet rundt på auktion.egmont.dk mellem auktionens startdato og starttid og auktionens slutdato og sluttid.

15. auktion.egmont.dk vil fastsætte en startpris for hver vare. Startprisen er det laveste bud, der kræves for at deltage i budgivningen på varen.

16. Hver vare har en mindstepris. Denne pris er det laveste bud, der kræves for at vinde varen ved auktionens afslutning.

17. Hver vare har en mindsteprisstatus, som indikerer en af to værdier:

Mindsteprisen er ikke opnået: Det højeste bud er lavere end mindsteprisen, og varen vil ikke blive solgt, når auktionen lukker.

Mindsteprisen er opnået: Det højeste bud er mindst lige så højt som mindsteprisen, og varen vil blive solgt til budgiveren med det højeste bud, når auktionen lukker.

18. Minimumsprisen er det laveste bud, som en budgiver kan afgive for at få chancen for at vinde varen. Inden et bud er afgivet på varen, svarer minimumsprisen til mindsteprisen.

19. Eftersom auktionen foregår over flere dage (i modsætning til en almindelig auktion), kan du ikke altid reagere omgående, når nogen afgiver et højere bud på samme vare. Af denne grund kan man anvende den automatiske budovervågning eller budgivning via fuldmagt på auktion.egmont.dk. Du vælger, hvor meget du maksimalt er villig til at betale for en vare. Dette beløb er dit maksimumsbud, som kun du, og budgivningssoftwaren kender. Budgivningssoftwaren placerer det lavest mulige bud, som kræves, for at dit bud skal blive det førende, jfr. oversigten over trinvise forhøjelser af bud. Hvis en anden placerer et bud på samme vare som du, og dennes bud er lavere end dit maksimumsbud, forhøjer budgivningssoftwaren automatisk dit bud i de intervaller, som oversigten over trinvise forhøjelser af bud angiver (se 'Oversigt over trinvise forhøjelser af bud'), indtil du igen er den førende budgiver, eller dit maksimumsbud er nået. Dit bud vil aldrig komme til at overstige dit maksimumsbud, såfremt du ikke angiver et nyt højere maksimumsbud.

Oversigt over trinvise forhøjelser af bud
Følgende oversigt over trinvise forhøjelser af bud anvendes på auktion.egmont.dk (værdi er varens vejledende værdi):
Værdi dkr 0,00 til dkr. 400,- / Buddet forhøjes automatisk med dkr. 25,-
Værdi dkr. 401,- til dkr. 2.000,- / Buddet forhøjes automatisk med dkr. 50,-
Værdi dkr. 2.001,- til dkr. 5.000,- / Buddet forhøjes automatisk med dkr. 100,-
Værdi dkr. 5.001,- til dkr. 10.000,- / Buddet forhøjes automatisk med dkr. 200,-
Værdi dkr. 10.001,- til dkr. 50.000,- / Buddet forhøjes automatisk med dkr. 400,-
Værdi dkr. 50.001,- og derover / Buddet forhøjes automatisk med dkr. 1.000,-
Vi tager forbehold for ændringer

20. Hvis dit maksimumsbud er det første bud på en vare, skal det være mindst lige så højt som startprisen på varen.

21. Hvis en anden budgiver placerer et maksimumsbud på en vare, som du har budt på, og dit maksimumsbud på varen er højere end den anden budgivers maksimumsbud, vil budgivningssoftwaren automatisk placere et bud for din regning, som er så meget højere end det foregående, som angivet i oversigten over trinvise forhøjelser af bud. Dette sikrer, at du forbliver den førende budgiver. Budgivningssoftwaren vil fortsætte med at byde på denne måde, indtil en af følgende tre ting indtræffer:

- Ingen andre bud er højere end dine.

- Dit maksimumsbud er opnået.

- Du er blevet den vindende budgiver ved auktionens lukning.

22. Det er dit ansvar at overvåge udfaldet og statussen på dine bud på auktion.egmont.dk. Hvis nogen har overbudt dig med et højere maksimumsbud, afgør du selv, om du skal fortsætte med at byde på varen. Hvis nogen med et højere maksimumsbud overbyder dig, er du nødt til at placere et nyt maksimumsbud for at kunne fortsætte budgivningen på varen.

23. Hvis dit maksimumsbud er nøjagtig det samme som en anden budgivers tidligere placerede maksimumsbud på samme vare, vil den budgivers bud, som først når maks. buddet, udnævnes til at være det førende bud. I tilfælde af der ikke er plads til den automatiske forhøjelse i forhold til dit max-bud - så vil du være overbudt. Se oversigt over trinvise forhøjelser under punktet "Oversigt over trinvise forhøjelser af bud" under pkt. 19.

24. På auktion.egmont.dk anvendes såkaldt forlænget budtid, hvilket betyder, at alle auktioner/ varer ikke slutter på samme tidspunkt. Hvis et bud lægges mindre end 3 minutter, før auktionen slutter, forlænges tiden for denne vare med 3 minutter.

Eksempel: Hvis du lægger et bud kl. 19.58, og auktionen slutter kl. 20.00, forlænges budtiden på denne vare til kl. 20.01. Hvis en anden budgiver byder på den samme vare kl. 20.00, forlænges budtiden for varen yderligere til kl. 20.03.

Såfremt softwaren ikke automatisk forlænger budtiden – forbeholder Egmont sig ret til at udnævne den budgiver, som havde højeste bud på det officielle sluttidspunkt – til vinder.

25. Ved uenighed mellem budgivere eller mellem budgivere og auktion.egmont.dk eller i tilfælde af tvivl eller uenighed angående gyldigheden på et bud, har auktion.egmont.dk ret til at afgøre, hvem der er den vindende budgiver. Alle beslutninger truffet af auktion.egmont.dk er endegyldige og bindende

26. auktion.egmont.dk påtager sig intet ansvar for bud, som er gået tabt, fejlplacerede, konstateret ufuldstændige eller ulæselige. Heller ikke for mangelfulde eller beskadigede dataoverførsler eller for tekniske fejl af nogen slags såsom teknisk fejl på netværk, hardware eller software, som begrænser en budgivers mulighed for at deltage på auktion.egmont.dk. Et bevis for at noget er blevet sendt, er ikke et bevis for, at auktion.egmont.dk har modtaget det. Auktion.egmont.dk er ikke ansvarlig for eventuelle internet-, telefonsamtale- eller andre afgifter, du kan påføre dig i forbindelse med deltagelse på auktion.egmont.dk

27. I løbet af auktionen vil du modtage bekræftelser via e-mail på bud, du har placeret. Hér står også, om du er blevet overbudt af en anden budgiver, eller om du har vundet budgivningen. Disse e-mails er kun til din orientering. Om du modtager dem eller ej, gør ingen forskel, hvad angår statussen på dit eller andre budgiveres bud. Kun den fortegnelse ”over bud”, som findes i systemet på auktion.egmont.dk og præsenteres på auktionswebsitet, udgør den gældende budliste, som anvendes af budgivningssoftwaren for at afgøre den vindende budgiver ved auktionens lukning.

Betalingsregler

28. Ved afslutningen af en aktiv auktion bestemmer auktionssoftwaren, hvilken budgiver der har fået hammerslag (køber) for hver vare, og kontakter denne budgiver via e-mail og/eller telefon inden for tre dage for at give ham/hende besked om hans/hendes hammerslag og anmode om betaling. Den, der har afgivet bud på auktionen, tilbudsgiver, er retligt bundet af sit bud. Som køber kan du således ikke trække dit bud tilbage, og du er forpligtet til at betale den samlede købspris inden for tre dage (72 timer) efter auktionens afslutning. Hvis en køber ikke kan kontaktes, eller hvis hele betalingen ikke modtages inden for tre dage efter auktionens afslutning, forbeholder auktion.egmont.dk sig retten til at diskvalificere budgiveren og udnævne den næsthøjest bydende budgiver, som køber af varen. Hvis denne køber ikke kan kontaktes (indenfor 24 timer), eller hvis hele betalingen ikke modtages inden det aftalte tidsrum, forbeholder auktion.egmont.dk sig ret til igen at diskvalificere budgiver og give de efterfølgende budgivere besked eller indstille salget af varen.

29. Den samlede købspris for en vare defineres ud fra det førende bud. Hvis en budgiver diskvalificeres, og varen tilbydes til den næsthøjest bydende budgiver, så vil den samlede købspris være denne budgivers bud

30. For alle varer skal køberen betale købsprisen til auktion.egmont.dk. Specifik betalingsvejledning for den solgte vare sendes til den budgiver, der har fået hammerslag via e-mail.

31. Når den fulde betaling for en vare er sket, giver auktion.egmont.dk, besked til leverandøren om at sende varen. Bemærk der kan gå op til 5-7 dage efter betaling før varen sendes fra leverandøren. Evt. leveringsomkostninger betales direkte til leverandøren.

32. Hvis køberen ikke overholder disse regler, herunder forpligtelsen til fuld betaling af den samlede købspris inden for tidsfristerne og vilkårene heri, forbeholder auktion.egmont.dk sig ret til at annullere salget og igen udbyde varen eller sælge den til anden side. Samtidig forbeholder auktion.egmont.dk sig retten til at diskvalificere budgivere, der ikke har overholdt reglerne ved fremtidige auktioner.

33. Du skal registrere dig for at afgive bud. Registreringen kræver dit fulde navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse. Disse oplysninger vil blive brugt til at kontakte dig i det tilfælde, at du er den, der har fået hammerslag. Du vil blive tilknyttet et entydigt brugernavn (kode som består af tal), som giver dig mulighed for at afgive bud og følge processen på www.auktion.egmont.dk. BEMÆRK: Dette brugernavn (kode) gør, at du kan identificeres af andre (kun identifikation som kode). Hvis du ikke ønsker at blive identificeret, bør du ikke deltage i auktionen.

34. Når du udfylder registreringsformularen, accepterer du at Egmont Publishing A/S må kontakte dig med andre auktioner afholdt af os og at du vil modtage tilbud fra leverandører i de auktioner, som du har deltaget i.

Dertil accepterer du at modtage information og tilbud fra Egmont Publishing A/S og Egmont-koncernen via telefon og e-post (e-mail, sms, mms og lign). Læs mere om produktkategorierne og selskaberne i Egmont-koncernen, samt hvilke oplysninger vi deler nederst på siden. Registranter bliver også spurgt om oplysninger angående deres alder og køn. Disse oplysninger samles og anvendes kun til statistiske formål.

35. Dine kreditkortinformationer (navn, kortnummer og gyldighedstid) er altid krypteret under overførslen fra din browser til auktionens server og websiten for betaling. Ingen kreditkortinformationer sendes tilbage til din browser.

Dine kreditkortinformationer behandles online via DanDomain og er også krypteret under overførselen til DanDomain. Når din betaling er blevet behandlet (i realtid), befinder dine kreditkort-informationer sig ikke længere tilbage i auktionens budbetalingssystem. DanDomain håndterer online-verificering af kreditkort på en sikker, hurtig og nem måde. Når du har ført dine kortoplysninger ind, krypteres kontokortnummeret omgående. Kommunikationen til DanDomains server går via en krypteret, direkte forbindelse (https). Når dine informationer derefter sendes til banken, anvendes bankens sikkerhedssystem. Ved betalingen er der altså to kommunikationsveje, der skal beskyttes:

1) Kommunikationen mellem slutbruger og DanDomain.

2) Kommunikationen mellem DanDomain og banken.

Til kommunikationen mellem slutbruger og DanDomain anvendes SSL-kryptering. DanDomain gør brug af den stærkeste kryptering, der findes på markedet. Det betyder, at du dels kan være sikker på, at du er tilkoblet lige netop DanDomains server, og dels at ingen anden end DanDomain kan se dine informationer. I kommunikationen med bankerne anvender DanDomain de sikkerhedssystemer, som anvendes af disse.

Hvem skal spørge hvis jeg har yderligere spørgsmål?
Send en mail til auktion@egmont.dk Du får normalt et svar inden for et par timer – dog max 24 timer.

Ansvarlig for Netauktionen er på vegne af Egmont

Egmont Publishing A/S v. Torsten Bjerre Rasmussen
Strødamvej 46
2100 København Ø.
CVR: 83131128

Information og tilbud fra Egmont koncernen handler især om magasiner og bøger, film, underholdning og fritid, forbrugerelektronik, livsstilsprodukter samt billetter til diverse arrangementer. Egmont koncernen må godt internt dele mine personoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mail, telefon, køn, alder og interesseområder mv.) Du kan til enhver tid frabede dig at modtage yderligere specialtilbud, kampagner og information fra de enkelte selskaber.

Egmont koncernen består pt. af bl.a. Egmont Publishing A/S, Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, Nordisk Film A/S, Nordisk Film Distribution A/S, Nordisk Film Biografer A/S, Kino.dk A/S, Billetlugen A/S, GoGift.com A/S, Fordel.dk. Der kan ske ændringer i de selskaber, der omfattes af koncernen. Læs mere her, hvis du ønsker yderligere information om selskaberne i Egmont-koncernen.

Magasiner og bøger er især ugeblade, magasiner, faglitteratur, skønlitteratur, børnebøger, tegneserier, lydbøger, e-bøger og bogapplikationer.

Film, underholdning og fritid er især film, musik, spil, tjenester på web og mobil, filmtjenester f.eks. Min Bio, computer software, biograf- og teaterforestillinger, koncerter, messer, sportsarrangementer, museer, forlystelsesparker, oplevelsesture, restaurantbesøg, produkter der forhandles Tildigframig.dk.

Er noget uklart, eller du har behov for yderligere svar, er du velkommen til kontakte os enten på mail auktion@egmont.dk eller på telefon: 40 59 44 70
Populære auktioner

Der er ingen aktive auktioner!

Annonce